Gdzie i jak przechowywać token CHESS?

Tokeny CHESS można przechowywać w dowolnym portfelu Ethereum, który wspiera smart kontrakty. Rekomendujemy portfel Metamask, który można zainstalować w popularnej przeglądarce internetowej Chrome.

Do przechowywania tokenów CHESS potrzeba adres Ethereum. Sprawdź instrukcję krok po kroku poniżej, jak znaleźć swój adres Ethereum i zapewnić bezpieczne miejsce do przechowywania tokena CHESS.

Jak zainstalować portfel MetaMask?

Instrukcja krok po kroku jak zainstalować MetaMask w przeglądarce internetowej:

Jak dostać token i przechować go na swoim portfelu?

Do korzystania z tokena wystarczy portfel MetaMask, obsługujący tokeny jednej z największych kryptowalut na świecie, Ethereum. Adres Ethereum, czyli ciąg znaków rozpoczynający się od 0x…, pełni jednocześnie funkcję portfela, gdzie przechowuje się tokeny.

Jak znaleźć adres Ethereum, w którym można przechowywać token?

Aby otrzymać token najpierw należy znaleźć własny adres portfela Metamask. W tym celu należy się zalogować do MetaMask wcześniej ustawionym hasłem, a następnie skopiować adres ETH, który znajduje się na ekranie rozszerzenia w miejscu oznaczonym strzałką:

Jak dodać ChessToken do portfela Metamask?

Aby korzystać z łatwych płatności ChessToken (w skrócie: CHESS), najpierw należy dodać tokeny CHESS do własnego portfela Ethereum. Zobacz instrukcję krok po kroku, jak dodać token do portfela Metamask:

1. Otwórz portfel Metamask i przejdź do ustawień

2. Wybierz „Dodaj token” („Add token”)

3. Wybierz „Spersonalizowany token” („Custom token”)

4. Uzupełnij pola o adres kontraktu ChessToken: 0xac7eb4d20a8ee9d2023985d134d47affe96e51cc (pozostałe pola uzupełnią się same). Przyciśnij „Next” („Dalej”).

5. Potwierdź jeszcze raz dodanie tokena przyciskiem „Next” („Dalej”).

6. Sprawdź, czy token pojawił się na liście.