Jak płacić tokenem CHESS?

Dokonywanie płatności tokenem CHESS jest bardzo łatwe i polega na przesłaniu tokenów z własnego adresu Ethereum na docelowy adres Ethereum. Jeśli chcesz zapłacić za produkt, naukę lub grę, sprzedający usługę lub produkt prześle Ci swój adres Ethereum, na który powinny trafić tokeny CHESS. Sprawdź instrukcję krok po kroku jak płacić tokenem CHESS. Pamiętaj, że musisz mieć drobną ilość Ethereum, żeby zapłacić za transakcję (w roku 2019 średnia opłata transakcyjna to kilka centów USD).

Jak wysłać tokeny na adres Ethereum?

1. Wejdź do portfela Metamask i wybierz token CHESS, po czym wybierz przycisk „SEND” („Wyślij”).

MetaMask pozwala w prosty sposób wysyłać tokeny na inny adres Ethereum. Co potrzeba, aby w prosty sposób zapłacić tokenem? Dodaj ChessToken do swojego portfela, aby widzieć swój stan konta i liczbę tokenów CHESS. Aby wysłać CHESS, aby na przykład zapłacić za lekcję szachową lub grę, wystarczy wykonać następujące kroki.

2. Uzupełnij pola na ekranie przesyłania tokenów.

Wklej lub wpisz sprawdzając poprawność adres odbiorcy („Recipient address”) w postaci „0x……”. Następnie wpisz liczbę tokenów CHESS („Amount”), którą wysyłasz do odbiorcy.

Sprawdź również opłatę za transakcję w sieci w ETH („Transaction fee”), musisz mieć wystarczającą ilość środków w ETH w portfelu, aby pokryć koszt transakcji. ETH możesz kupić na giełdzie, zdobyć od znajomego, wykopać lub zarobić w inny sposób.

Po uzupełnieniu wszystkich pól wybierz „NEXT” („Dalej”).

Przycisk „Next” będzie aktywny, gdy wszystkie pola zostaną poprawnie wypełnione.

3. Potwierdzenie transakcji na ekranie z podsumowaniem za pomocą przycisku „Confirm” („Potwierdź”).

4. Przesyłanie tokenu zakończone powodzeniem pojawi się na liście transakcji ze statusem „Confirmed” („Potwierdzona”).